PROGRAM MOTIVASI DAN KEMAHIRAN BELAJAR BERKESAN TINGKATAN 2 2016

Unit Bimbingan dan Kuanseling telah melaksanakan Program Motivasi dan Kemahiran Belajar Berkesan Tingkatan 2 pada 8hb Ogos, 9 Ogos , 11 Ogos dan 12 Ogos 2016. Program tersebut telah dilaksanakan di Dewan sekolah. Penceramah-penceramah yang telah dijemput untuk menyampaikan ceramah-ceramah ialah dikalangan Guru Bimbingan dan Kaunseling Daerah Kota Belud iaitu:

1. Ismail Yusof (Kemahiran Mendendar dan Membaca)
2. Mohd Khaidhir Harun (Kemahiran Mencatat Nota)
3. Dulaip Rudin (Kemahiran Mengingat)
4. Mohd Aqsha Saubin (Pengurusan Masa)
5. Fadzil Haji Mohd Jamil - Penolong Kanan Pentadbiran SMKA Tun Said Kota Belud (Motivasi)


Ismail Yusof

Mohd Khaidhir Harun

Dulaip Rudin
Fadzil Mohd Jamil


Mohd Aqsha Saubin

0 comments: