PROGRAM MOTIVASI DAN KEMAHIRAN BELAJAR BERKESAN TINGKATAN 1 2016

Sepanjang minggu pertama bulan Ogos (1 Ogos- 5 Ogos) Unit Bimbingan dan kaunseling telah melaksanakan Program Kemahiran Belajar Berkesan untuk murid Tingkatan 1. Sebanyak 5 tajuk ceramah dan bengkel telah disampaikan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Kota Belud .

Tajuk-tajuk ceramah tersebut ialah :

1. Kemahiran Mendengar dan Membaca oleh Ismail Yusof GBK SMK Pekan II Kota Belud
2. Kemahiran Mencatat Nota oleh Mohd Khaidhir Harun GBK SK Rosok Kota Belud
3. Kemahiran Mengingat oleh Dulaip Rudin GBK SMK Usukan Kota Belud
4. Pengurusan Masa oleh Mohd Aqsha Saubin GBK SMK Taun Gusi Kota Belud
5. Ceramah Motivasi oleh Fadzil Bin Haji Mohd Jamil Penolong Kanan Pentadbiran SMK Agama Tun Said Kota Belud

Ismail Yusof GBK SMK Pekan II Kota Belud
Mohd Aqsha Saubin GBK SMK Taun Gusi


Mohd Khaidhir Harun GBK SK Rosok 
Cr Fadzil Haji Mohd Jamil Menyampaikan Motivasi


Dulaip Rudin GBK SMK Usukan Kota Belud

0 comments: